Børnegrupper

Børnegrupper

Hvem hjælper børnene – gennem skilsmissen?

Uanset hvor god en forælder, du er, så kan du ikke alene, give dit barn den støtte, det har brug for efter skilsmissen. Børn har brug for hjælp til at få sat ord på tanker og følelser og alt det, der er svært for dem, i et frirum, hvor de ikke skal tænke på fars eller mors situation. Det er netop, hvad der sker, når børnene møder hinanden og sammen med den professionelle voksne, får besøgt de svære emner.

En børnegruppe er en frirum for dit barn

Børnene føler en stor lettelse ved at finde ud af, at de ikke er alene om at have det, som de har det og finde måder at håndtere det , der fylder for dem.
Ved at melde dit barn ind i en børnegruppe – giver du dit barn den bedste håndsrækning til at komme igennem skilsmissen – ligesom du selv får hjælp til at se skilsmissen ud fra barnets perspektiv!

Se hvad børnegrupper betyder for børnene

“Piger og drenge får hjælp i Skilsmisseland”, Århus Stiftstidende

Se også dokumentarfilmen på TV2: Skilsmisse i børnehøjde

Hvad siger børnene selv om at være i børnegruppe?

 • "Jeg føler, at vi deler det samme problem, og så gør det ikke så ondt."
 • "Det er godt at høre, at andre har det som en selv, så ved man, at man ikke er den eneste."
 • "Det var som om, at der gik et lys op for mig, da vi sad der og fortalte vores historier."
 • "Jeg troede, at jeg var unormal, fordi vi var skilt fra papfar, men det ved jeg nu, at jeg ikke er."
 • "Man kan sige noget, som man ikke kan sige til far og mor."
 • "Hvis man er ked af noget, så bli´r man glad igen"
 • "Man får hjælp af hinanden, hvis man har nogle problemer."
 • "Man får snakket om tingene og hører, hvordan andre har det. Vi har fået det bedre derhjemme."
 • "Hvis man er ked af noget, så bli´r man glad igen."
 • "Inden jeg skal af sted til børnegruppen, kan jeg være ked af det inden i, men når jeg tager hjem føler jeg mig glad og lettet. Alle de tanker, jeg havde i mit hoved, er kommet ud."

Hvordan foregår det?

Det er mig, der står for grupperne. Jeg har siden 2004 faciliteret børnegrupper kontinuerligt. Det giver SÅ god mening, på denne måde at hjælpe børnene på vej. Hver gang med et mærkbart resultat, for det enkelte barn. Børnegrupperne giver samtidig mig en fantastisk indsigt i, hvordan børnene inderst inde oplever skilsmissen. En indsigt, jeg bringer videre i mit arbejde med forældrene.

Det praktiske forløb

 • Forældre, barn og jeg mødes kort til et introduktionsmøde, hvor I hører om, hvordan børnegruppe-forløbet er,
 • Vi mødes i børnegruppen 8 x 2 timer,
 • Efter hver gruppegang får du en forældremail om, hvilke emner, vi har berørt,
 • Sidste gruppegang er forældre med.

Når vi mødes i gruppen, bestående af ca. 6 alderssvarede børn, besøger vi skilsmisseøen:

Det gør vi ved leg, spil, film, historier og meget mere.

Til sidste gruppegang, hvor du som forælder er med, har børnene og jeg aftalt, hvad, vi skal vise og fortælle. Jeg vil også på denne ”forældregang” komme med konkrete redskaber til, hvordan du fortsat kan hjælpe og støtte dit barn.

Tilmelding – og praktisk

Hvis du tænker, det er noget for dit barn, så skriv til mig og oplys navn og alder på dit barn. Så kontakter jeg dig for det videre forløb.

Det praktiske:
Prisen for børnegruppeforløbet udgør 3.000 kr.
(I Billund vil der være en reduceret introduktionspris til 1250 kr – gruppen starter 30.1.17).

Jeg sammensætter grupperne indenfor et aldersspænd på 2-3 år.
Vi samles i gruppen en fast ugedag fra kl. 15.30-17.30.