Børns rettigheder

Børns rettigheder

Danmark har tiltrådt FNs Børnekonvention i 1991 og vi har derfor som land forpligtet os til at sikre os, at ethvert barn har ret til den levestandard, der kræves for barnets fysiske, psykiske, åndelige, moralske og sociale udvikling”. Konventionen indeholder nogle grundlæggende normer for, hvilke omstændigheder der som minimum kræves, for at et barn kan udvikle sig.

Forældreansvarsloven bygger på principperne herom.

Børns rettigheder:

  • Forældremyndighedsindehaverne skal drage omsorg for barnet og træffe afgørelse om dets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov
  • Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling
  • Afgørelser efter loven skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet
  • I alle forhold vedrørende barnet, skal der tages hensyn til barnets egne synspunkter alt efter alder og modenhed
  • Barnet har ret til samvær med begge forældre
  • Børn over 10 år kan tage initiativet til at Statsforvaltningen indkalder forældre til et møde om forældremyndighed, bopæl eller samvær

Børnenes ret, når mor og far skal skilles

Lyt til: “Børneliv”, Den2. radio