Mit barn har brug for en bisidder

Mit barn har brug for en bisidder

  • Børn har ret til at få en bisidder med i Statsforvaltningen, i en sag, hvor de skal høres
  • Børn har ret til at få en bisidder med ved sager, der behandles efter Serviceloven.
  • I en sag om gennemførelse af forældremyndighed og samvær i Fogedretten, kan Fogedretten beslutte, at tilkalde en uvildig, der skal varetage barnets tarv under sagen